ที่มาของกลุ่ม Earth Organic


เอิร์ธ ออร์แกนิค คือกลุ่มชาวสวนผลไม้ออร์แกนิค 100% ที่รวมตัวกันโดยมีพันธกิจร่วม ในการส่งต่อผลไม้สดจากต้นซึ่งปลอดสารพิษ ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างๆ เราจัดส่งตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค (farm to table) เรามีผลไม้คุณภาพเกรดพรีเมียมที่หลากหลาย อาทิเช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ลำไย ลองกอง ฝรั่งและเรายังมีมะม่วงสายพันธุ์ออสเตรเลีย อาร์ทูอีทู รวมทั้งผักสลัดหลายชนิดจากอำเภอวังน้ำเขียว นครราชสีมา ที่สะอาด ไม่มีสารปนเปื้อน สำหรับจัดส่งให้กับร้านอาหาร โรงแรมหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องการสั่งซื้อเป็นวัตถุดิบ สดใหม่ในปริมาณมาก

 

สวนผลไม้ปลอดสารพิษ 100% ของกลุ่มเอิร์ธ ออร์แกนิค ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและกาญจนบุรีโดยพวกเรามีความชัดเจนในการทำงานเกษตรและใช้เวลาส่วนใหญ่ในแปลงเกษตรที่ปลอดสารพิษ


ความภาคภูมิใจของเอิร์ธ ออร์แกนิค คือหนึ่งในสมาชิกของเราคือสวนผลไม้ออร์แกนิคไทยรายแรกสุดของประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ส่งออกทุเรียนออร์แกนิคเข้าไปจัดจำหน่ายที่ตลาดโอตะ ประเทศญี่ปุ่น ได้สำเร็จ ก้าวต่อไปของเอิร์ธ ออร์แกนิคคือการได้มีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันสินค้าเกษตรพื้นบ้าน อินทรีย์วิถีชุมชน อาทิ เช่น ท๊อฟฟี่กล้วยไข่ กระยาสารทและกล้วยตาก สูตรแท้แม่ให้ และก้าวที่สำคัญของเราในการได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรก็คือการทำหน้าที่นำเสนอและจัดจำหน่าย ข้าวชาวนา” ผ่านช่องทางการขายออนไลน์ทั่วประเทศ


เราใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการใช้วัสดุรีไซเคิล เน้นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับบรจุภัณฑ์ของเรา เราขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างโลกที่ดีกว่า

 

วันนี้ เรายังคงมุ่งมั่น รักษามาตรฐานและใส่ใจในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก บำรุง เก็บเกี่ยว ไปจนถึงการจัดส่งสินค้าคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าของเราทุกคนได้รับสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ได้กินดี อยู่ดีและมีสุขภาพดี